COPYRIGHT


LifeStyle Home Collection is een geregistreerd merk - alle rechten voorbehouden.


Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van LifeStyle Home Collection is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk. Misbruik wordt gezien als een strafbaar feit waarvan aangifte zal worden gedaan bij de politie.


Merken en intellectueel eigendomsrecht
Woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van LifeStyle Home Collection, tenzij anders aangegeven. Alle rechten van intellectueel eigendom ten aanzien van de door LifeStyle Home Collection aangeboden producten, zoals auteursrecht en modellenrecht, berusten bij LifeStyle Home Collection, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. Zonder schriftelijke toestemming van LifeStyle Home Collection is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken. Misbruik wordt gezien als een strafbaar feit waarvan aangifte zal worden gedaan bij de politie.


Aansprakelijkheid
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Wij hebben de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kunnen geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Kennelijke zet- of drukfouten binden ons niet.


Het is niet toegestaan deze site te framen. Wij achten ons niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot of de informatie op enige site die is verbonden/gelinkt van of naar deze site.


Voor meer informatie kunt u zich wenden tot onze klantenservice:


LifeStyle Home Collection
Diodeweg 9
1627 LL HOORN
E-mail klantenservice@LifeStyle94.com